l

spacer
dsc06705.jpgdsc06797.jpgpa080530.jpgpa080564.jpgdsc03378.jpgdsc04917.jpgpa080572.jpgdsc06697.jpgdsc06775.jpgdsc06686.jpgdsc06795.jpgpa030522.jpgdsc06761.jpgdsc06739.jpgdsc06759.jpgpa080552.jpg7.jpgdsc06706.jpgdsc04924.jpgdsc06788.jpgdsc06768.jpgdsc06748.jpgpa080565.jpgpa080574.jpgsveti_sava_09_1_013.jpgdsc06700.jpg
РАСПОРЕД ИЗРАДЕ ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА 2016/17

РАСПОРЕД ИЗРАДЕ ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2016/17


РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ   ЗА   1. РАЗРЕД

1.ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2016/2017.ГОДИНЕ

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

 

РЕДНИ БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

 

РЕДНИ БРОЈ

ЧАСА

 

САДРЖАЈ

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ   ЈЕЗИК

4.

13.час

Пишемо и читамо

 

7.

28.час

Пишемо штампаним словима

 

10.

43.час

Пишемо штампаним словима-диктат

 

13.

56.час

Језичка вежба.Изговор Ч,Џ,ћ,Ђ

 

13.

57.час

Пишемо штампаним словима-диктат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

3.

10.час

Предмети у простору и односи међу њима

 

7.

30.час

Класификација предмета према својствима

 

10.

40.час

Скупови и бројање

 

13

54.час

Бројеви 1,2,3,4, и 5

 

15.

70.час

Знакови,<,>,+,-,=   и бројеви 1,2,3,4,5,6, и 7

 

18.

82.час

Претходник и следбеник,писање и читање бр.од 1 до 10,једноцифр.бр

 

19.

90.час

Десетице и јединице,бројевна права,редни бројеви

 

21.

101.час

Збир и својства сабирања,одузимање,умањеник,умањилац,разлика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТ ОКО НАС

6.

10.час

Друг и ја

 

 

14.

26.час

Научили смо о живим бићима

 

 

                                                                    

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

 

РЕДНИ БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

 

РЕДНИ БРОЈ

ЧАСА

 

САДРЖАЈ

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ   ЈЕЗИК

             1.

 

Иницијални тест

             3.

 

Глас,слово,реч,реченица

           10.

 

Реченице према значењу и облику

 

           13.

 

Именице

          16.

 

Пишемо штампана слова латинице

 

           21.

 

Пишемо латиницом-диктат

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

1.

 

Иницијални тест

2.

 

Сабирање и одузимање бројева до 100 – без прелаза

3.

 

Геометрија

7.

 

Сабирање и одузимање бројева до

100 – са прелазом

12.

 

Једначине – својства сабирања и одузимања

15.

 

Линије. Јединице мере за дужину. Мерење дужи

16.

 

Права., полуправа, дуж. Цртање квадрата и правоугаоника

 

 

СВЕТ ОКО НАС

2.

 

Иницијални тест

             8.

 

Живот у насељу

             17.

 

Материјали

 

 

 
РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ   ЗА   2. РАЗРЕД

 

  1. ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2015/2016.ГОД.

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

 

РЕДНИ БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

 

РЕДНИ БРОЈ

ЧАСА

 

САДРЖАЈ

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ   ЈЕЗИК

             1.

 

Иницијални тест

             3.

 

Глас,слово,реч,реченица

           10.

 

Реченице према значењу и облику

 

           13.

 

Именице

          16.

 

Пишемо штампана слова латинице

 

           21.

 

Пишемо латиницом-диктат

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

1.

 

Иницијални тест

2.

 

Сабирање и одузимање бројева до 100 – без прелаза

3.

 

Геометрија

7.

 

Сабирање и одузимање бројева до

100 – са прелазом

12.

 

Једначине – својства сабирања и одузимања

15.

 

Линије. Јединице мере за дужину. Мерење дужи

16.

 

Права., полуправа, дуж. Цртање квадрата и правоугаоника

 

 

СВЕТ ОКО НАС

2.

 

Иницијални тест

             8.

 

Живот у насељу

             17.

 

Материјали

 

 

 

 

                                                                              

 

РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ   ЗА   3. РАЗРЕД

  1. ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2016/2017.ГОДИНЕ                                                                    

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

 

РЕДНИ БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

 

РЕДНИ БРОЈ

ЧАСА

 

САДРЖАЈ

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ   ЈЕЗИК

2.

7.

Иницијални тест

 

4.

13.

Писање разгледнице,честитке,

позивнице

 

5.

21.

Прва провера знања

 

7.

29.

Друга провера знања

 

8.

37.

Трећа провера знања

 

10.

44.

Четврта провера знања

 

14.

 

66.

Пета провера знања

 

18.

86.

Шеста провера знања

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

2.

5.

Иницијални тест

 

5.

22.

Природни бројеви до 1000

 

7.

31.

Мерење и мере

 

10.

43.

Сабирање троцифреног и једноцифреног броја

 

13.

58.

Сабирање и одузимање троцифреног и двоцифреног броја

 

15.

68.

Сабирање и одузимање троцифрених бројева

 

18.

85.

Цртање круга и кружнице

 

20.

94.

Дељење и множење

 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

4.

5.

Иницијални тест

 

10.

17.

Проверавамо научено о завичају

 

14.

25.

Проверавамо научено о нашем наслеђу

 

18.

33.

Проверавамо научено о води,другим течностима и растварању материјала

 

 

Распоред писмених задатака

            

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

САДРЖАЈ

СРПСКИ ЈЕЗИК

15.

71.

Први писмени задатак

 

 

 

РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ   ЗА   4. РАЗРЕД

 

  1. ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2016/2017.ГОДИНЕ

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

 

РЕДНИ БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

 

РЕДНИ БРОЈ

ЧАСА

 

САДРЖАЈ

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ   ЈЕЗИК

2.

4.

Иницијални тест

 

5.

22.

Контролна вежба:врста именица,род и број именица

 

 

 

10.

47.

Контролна вежба: придеви

 

 

 

18.

82.

Контролна вежба: врсте речи (именице, глаголи , придеви, бројеви, заменице)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

2.

6.

Иницијални тест

 

7.

28.

Бројеви већи од милион. Читање, писање и упоређивање. Месне вредности. Класе

 

 

 

13.

60.

Јединице мере за површину. Израчунавање површине правоугаоника и квадрата.

 

16.

76.

Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

2.

2.

Иницијални тест

 

10.

19.

Проверавамо научено о нашој домовини

 

15.

28.

Научили смо о настанку и развоју српске државе и владавини Турака

 

19.

37.

Проверавамо научено о прошлости Србије

 

 

Распоред писмених задатака

            

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

РЕДНИ БРОЈ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

САДРЖАЈ

СРПСКИ ЈЕЗИК

9.

38.

Први писмени задатак

СРПСКИ ЈЕЗИК

15.

70.

Други писмени задатак

МАТЕМАТИКА

15.

70.

Први писмени задатак

МАТЕМАТИКА

19.

89.

Други   писмени задатак

 

Распоред израде писмених задатака у првом полугодишту 2016/17.године:

V-VIII разред

Предмет

Радна недеља

Српски језик

7.нед.

16.нед.

Математика

8.нед.

18.нед.

Енглески језик

13.нед

 

Француски језик

14.нед.( VI-VIII разред)*

 

*Писмени задатак имају ученици VI, VII и VIII разреда.

 

Распоред израде писмених вежби и контролних задатака у првом полугодишту 2016/17.године:

V-VIII разред

Предмет

Радна недеља

Српски језик

4.нед

10.нед.

20.нед.

Математика

1.нед. (V раз.)*

4.нед.

12.нед.

Енглески језик

9.нед

16.нед.

 

Француски језик

10 (VI-VIIIраз.)**

14.нед. (V раз.)*

 

*Писмену вежбу имају ученици V раз.

** Писмену вежбу имају ученици VI-VIII раз.

 

Предмет

Разред

Радна недеља

Географија

V

7.нед.

15.нед.

 

VI

   5.нед.

12.нед.

 

VII

13.нед.

19.нед.

 

VIII

9.нед.

19.нед.

 

 

Историја

V

8.нед.

 

 

VIII

11.нед.

11.нед.

 

 

Биологија

V

6.нед.

20.нед.

 

VI

7.нед.

20.нед.

 

VII

7.нед.

20.нед.

 

VIII

7.нед.

20.нед.

 

 

Физика

VI

8.нед

17.нед.

 

VII

12.нед

18.нед.

 

VIII

5.нед.

17.нед.

21.нед.

 

Хемија

VII

9.нед.

15.нед.

 

VIII

6.нед.

11.нед.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

            

                                                                                       Директор школе

                                                                                        Драгољуб Гачић                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              


ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Обавештење о почетку школске 2016/17. године у ОШ ,,Никола Тесла“ -Винча, Лештане, Болеч, Ритопек


Обавештавају се ученици и родитељи да школска година почиње

у четвртак 1. септембра 2016. године и то по следећем распореду:

 

У матичној школи у Винчи пре подне креће црвена смена са почетком у 7:45, а после подне креће плава смена са почетком у 14:15. Свечани ПРИЈЕМ ПРВАКА је у 18 часова.

Лештане:  2. разред креће пре-подне у 8 часова, 3. и  4. разред после – подне у 13 часова, а свечани ПРИЈЕМ ПРВАКА је у 11 часова.

Болеч:  2. Разред креће пре –подне у 8 часова, 3. и 4. разред креће у 13 часова. Свечани ПРИЈЕМ ПРВАКА је у 16 часова.

Ритопек: млађи разреди крећу у 8 часова, а старији у 13:30. Свечани ПРИЈЕМ ПРВАКА је у  9 часова.

 

Управа школе жели својим ученицима срећан и успешан почетак школске године!

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    Директор школе

                                                                                                                                                                                                  Драгољуб Гачић

 

 

 

                          

 

 


ДРАГИ УЧЕНИЦИДРАГИ УЧЕНИЦИ,ПОШТОВАНЕ КОЛЕГИНИЦЕ И КОЛЕГЕ,СРЕЋАН РАСПУСТ И ПРИЈАТАН ОДМОР ЖЕЛИ ВАМ УПРАВА ШКОЛЕ !

Како се заштитити од предатора са интернета

Како се заштитити од предатора са интернета

Read more...
Државно такмиченје рецитатора

Емилија Грујић 3. награда

на Државном такмичењу рецитатора.
 

Read more...
Градско такмичење- смотра рецитатора

Емилија 2-3, представљаће Београд
на Државном такмичењу у Ваљеву!

Read more...
Тромесечје

Преглед успеха, владања и реализације
програмских задатака на крају
3. класификационог периода (2. тромесечја)

 

Read more...
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ

НАША УЧЕНИЦА ДРУГА НА ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ХЕМИЈЕ

Анастасија Матејић 7/11 из Ритопека постигла је изузетан резултат на Градском такмичењу из хемије - друго место.

Честитамо ученици и наставници!

ЗАПИСНИК

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА 

25.03.2016.

Read more...
ХЕМИЈА-ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ-РЕЗУЛТАТИ

 

 ХЕМИЈА - ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ - РЕЗУЛТАТИ 

Read more...
САЈБЕР БУКВАР – МИСЛИ ПРЕ НЕГО ШТО ПОСТУЈЕШ, НЕ ВЕРУЈ СВЕМУ ШТО ЈЕ НАПИСАНО

САЈБЕР БУКВАР – МИСЛИ ПРЕ НЕГО ШТО ПОСТУЈЕШ, НЕ ВЕРУЈ СВЕМУ ШТО ЈЕ НАПИСАНО

 

НАШИ ЂАЦИ У ПОСЕТИ САВА ЦЕНТРУ

 

Read more...
МАТЕМАТИКА - НАГРАДЕ

МАТЕМАТИКА - НАГРАДЕ


Драга децо и поштовани родитељи,

   Одлуком Окружне комисије за такмичење Подружнице ДМС - Београд, на градском такмичењу из математике за школску 2015/2016. годину су награђени следећи ученици:

IV, V, VI и VIII разреда са 70 – 79 бодова - 3.награда,

                            са 80 – 89 бодова – 2.награда,

                                   са 90 – 100 бодова – 1.награда     и


VII разреда са 53 – 79 бодова – 3.награда,

                    са 80 – 89 бодова – 2.награда,

                    са 90 – 100 бодова – 1.награда.

  

   Подела диплома за Град Београд ће се одржати у свечаној сали ОШ „Никола Тесла“ у Винчи, среда 13.04.2016. по следећем распореду:

                         у 17 часова – IV и V разред,

                         у 18 часова – VI, VII и VIII разред.

 


Општинска смотра рецитатора

Општинска смотра рецитатора

Read more...
КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ


КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

http://www.osteslavinca.znanje.info/images/stories/toma_2015_16/konacno okruzno___2016sortirano-1.xls

 

Одговори на приговоре се могу преузети на пријавници ОШ "Јован Миодраговић", од понедељка 28.03.2016. (па до краја недеље), у периоду од 10 до 17 часова.

СТИГЛО НАМ ЈЕ ПРОЛЕЋЕ

НАЈЗАД НАМ ЈЕ СТИГЛО ПРОЛЕЋЕ...

ПРИГОВОР

ФОРМУЛАР ЗА ПРИГОВОРЕ


http://www.osteslavinca.znanje.info/images/stories/toma_2015_16/formular_za_prigovore.doc

ШЕСТИ РАЗРЕД ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ

ШЕСТИ РАЗРЕД ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ

http://osteslavinca.znanje.info/images/stories/toma_2015_16/sesti razred preliminarni rezultati.rarОСМИ РАЗРЕД ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ

ОСМИ РАЗРЕД ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ

http://osteslavinca.znanje.info/images/stories/toma_2015_16/osmi razred preliminarni rezultati.rar


ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ

http://osteslavinca.znanje.info/images/stories/toma_2015_16/cetvrti razred preliminarni rezultati.rar

 СЕДМИ РАЗРЕД ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ

СЕДМИ РАЗРЕД ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ

http://osteslavinca.znanje.info/images/stories/toma_2015_16/sedmi razred preliminarni rezultati.rarПЕТИ РАЗРЕД ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ

ПЕТИ РАЗРЕДПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ

http://www.osteslavinca.znanje.info/images/stories/toma_2015_16peti razred preliminarni rezultati.rar
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

АТМОСФЕРА СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ


Read more...
РЕЗУЛТАТИ ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

РЕШЕЊА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 2015/16

4.

http://www.osteslavinca.znanje.info/images/stories/toma_2015_16/sveti_sava_2016/4..pdf

5.

http://www.osteslavinca.znanje.info/images/stories/toma_2015_16/sveti_sava_2016/5..pdf

6.

http://www.osteslavinca.znanje.info/images/stories/toma_2015_16/sveti_sava_2016/6..pdf

7.

http://www.osteslavinca.znanje.info/images/stories/toma_2015_16/sveti_sava_2016/7..pdf

8.

http://www.osteslavinca.znanje.info/images/stories/toma_2015_16/sveti_sava_2016/81.pdf

http://www.osteslavinca.znanje.info/images/stories/toma_2015_16/sveti_sava_2016/82.pdf

http://www.osteslavinca.znanje.info/images/stories/toma_2015_16/sveti_sava_2016/83.pdf


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Read more...
Окружно такмичење из математикеОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Read more...
ИЗДАВАЧИ 2016.

ПРОМОЦИЈА УЏБЕНИКА У НАШОЈ ШКОЛИ

Read more...
АКЦИЈА ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП

И НАША ШКОЛА СЕ ПРИКЉУЧИЛА АКЦИЈИ "ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП"


Read more...
Исправка резултата Општинско такмичења из математике за ученике 3. разреда

Исправка резултата Општинско такмичења из математике за ученике 3. разреда

Read more...
Резултати такмичења из математике

Општинско такмичење из математике, одржано у суботу, 27.02.2016. - РЕЗУЛТАТИ

Read more...
СВЕТИ САВА 2016.

ПРОСЛАВА ДАНА СВЕТОГ САВЕ 2016.

У НАШОЈ ШКОЛИ

КЛИКНИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИ LINK :

/index.php?option=com_gallery_x&item=3754

Više...
Преглед успеха и владања ученика на крају 1. полугодишта
ЧЕСТИТКА
ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
ПОСЕТА АМБАСАДОРА АЗЕРБЕЈЏАНА
СТИЖЕ НАМ ГОДИНА НОВА
О СЕКСУАЛНОМ НАСИЉУ - ПРЕКИНИМО ЋУТАЊЕ
Утисци са семинара
ДАН ШКОЛЕ 2015.ГОД
РАСПОРЕД ИЗРАДЕ ПИСМЕНИХ
ЗВАНИЦЕ
ПОЧЕТАК ШК ГОДИНЕ
ЈАВНИ ЧАС ФИСКУЛТУРЕ
ДЕКОРАЦИЈЕ
АТЛЕТИКА
ДЕМУС ГРАДСКО
ПРЕГЛЕД УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА
ИЗЛЕТ – МАНАСТИР РАЈИНОВАЦ
ПРЕЗЕНТАЦИЈА АТЛЕТСКИХ ДИСЦИПЛИНА
АКЦИЈА ПОШУМЉАВАЊА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ДЕМУС
ИСТОРИЈСКО-ГЕОГРАФСКО-БИОЛОШКA СЕКЦИЈA
ИСТОРИЈСКО-ГЕОГРАФСКО-БИОЛОШКА СЕКЦИЈА
СВЕТИ САВА 2015.
ПОЧИЊУ ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ
Посета амбасадора Краљевине Шведске
ПЛАВИ КРУГ
ПОСЕТА ШВЕДСКОГ АМБАСАДОРА
Семинар и излет организован од стране удружења
ФИНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА
Ученици наше школе у посети Инцест Траума Центру у Београду
ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА У ШКOЛСКОЈ 2014/2015. г.
Поводом обележавања Дечје недеље Инцест Траума Центар Београд у посети нашој школи
ДАН ШКОЛЕ
ДЕЧЈА НАДЕЉА
СВЕТСКИ ДАН ЈЕЗИКА
ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ - КАД НАСТАВНИЦИ УЧЕ ОД ЂАКА
spacer
dscn6024.jpgpc190052.jpgpa080525.jpgpc190036.jpgpc190049.jpgdsc06720.jpgpc190048.jpgp6060231.jpgp6060230.jpgp6060233.jpgdsc06717.jpgdscn6030.jpg